תנאי שירותי נסיעות
 
"סוכנות הנסיעות" – "איסט טראוול" מזמינה בעבורך את שירותי הנסיעות מאת ספקי השירותים השונים בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנתך. "איסט טראוול" מתחייבת לבצע את ההזמנה במיומנות, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש, ואולם לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות ושאינן בשליטת סוכנות הנסיעות, אם יחולו אצל ספקי השירותים, אלא אם ידעה מראש על אותה תקלה או שיבוש של ממש.

"ספקי השירותים" - עליהם מנויים, סיטונאי תיירות שונים המארגנים את שרותי הנסיעות, חברות תעופה, בתי מלון, ספקי השירותים בחו"ל, חברות השכרת רכב וכו'.
האחריות הבלעדית לביצוע השירותים בפועל, היא על ספקי השירות בלבד, כולל בקשות מיוחדות בכל הנוגע למלון ו/או לחברת תעופה ו/או לחברת השכרת הרכב או כל שרות אחר, המועברות על ידי סוכנות הנסיעות לספקי השירותים הרלוונטיים, אלא אם כן אירעה תקלה בשל מעשה או מחדל של סוכנות הנסיעות. בכל מקרה של תקלה ו/או אי התאמה, עליך לפנות בהקדם, במישרין או בעזרת סוכנות הנסיעות, לספקי השירותים המתאימים. פרטי הסוכן המקומי של סוכנות הנסיעות בחו"ל מצוינים על גבי תוכנית הטיול.

 1.  
 2. שירותי קרקע: רמת המלון /  אכסניה / בית הארחה , הדרגה, בסיס האירוח וסוג החדר יהיו כמפורט בתוכנית הטיול שנמסרה ללקוח. ברוב בתי המלון בחדרים הזוגיים ישנן מיטות נפרדות, אין אפשרות להבטיח מיטה כפולה, אף אם נתבקשה מראש. במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע, מתחייבת סוכנות הנסיעות להעביר את הבקשה לספק השירות, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הלקוח למילויה, אלא אם אושר לנוסע בכתב כי בקשתו תקוים.
 3.  
 4. חיסונים: לידיעתך, למדינות מסוימות נדרשים חיסונים. למידע כללי בנושא חיסונים יש לפנות למשרד הבריאות, ראה גם את אתר משרד הבריאות www.health.gov.il. סוכנות הנסיעות תיידע את הלקוח, בדבר ידיעתה בנושא.
 5.  
 6. אזהרות נסיעה: למידע מפורט בנושא אזהרות יש לפנות לאתר משרד החוץ www.gov.il/firstGov. פירוט יינתן ע"י סוכנות הנסיעות, במידת הצורך בהתאם ליעד.
 7.  
 8. מלונות:
  1. האחריות על שיבוץ החדרים במלון ו/או תקינות המתקנים ו/או השירות במלון, לרבות מערכת המיזוג, הינה באחריות המלון ו/או ספק השירותים בלבד. במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע תדאג סוכנות הנסיעות להעביר את הבקשה לספק השירות או למלון, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הלקוח למילויה, אלא אם אושר לנוסע בכתב כי בקשתו תקוים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות לנוסע מפאת צרכיו הייחודיים, תבדוק סוכנות הנסיעות מול ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשתו, ותמסור הודעה על תוצאות בדיקתה ללקוח טרם אישורה הסופי של ההזמנה.
 
 1. סוכנות הנסיעות אינה אחראית במקרה של מטרד עקב שיפוצים ו/או בנייה בבית המלון או בסמוך לו, ובלבד שמסרה לנוסע בעת ביצוע ההזמנה כל מידע שידעה או שהיה עליה לדעת אודות המטרד כאמור.
 2. שעת הכניסה לחדרים, היא על פי רוב בשעה 15:00, והפינוי הוא בד"כ עד השעה 11:00 בבוקר למחרת, ללא תלות בשעות הטיסות. בהזמנת חדר לשלושה, בתי מלון רבים נוהגים להכניס מיטה שלישית לחדר זוגי, שהיא בד"כ ספה נפתחת או מיטה מתקפלת. ברוב בתי המלון בחדרים זוגיים ישנן מיטות נפרדות, ואין אפשרות להבטיח מיטה כפולה, אף אם נתבקשה מראש.
 3. חלק מהשירותים המוצעים ע"י בית המלון הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. סוכנות הנסיעות לא תהא אחראית לתלונות במידה ואחד השירותים לא היה פעיל, אלא אם מסרה ללקוח מידע מטעה בעניין זה או שנמנעה ממסירת מידע או מעריכת בירור למרות שנתבקשה לעשות כך על ידי הנוסע.
 4. הנהלת המלון רשאית בכל עת לסגור זמנית אילו מן המתקנים או להפסיק מתן שירות כל שהוא, ואין לסוכנות הנסיעות כל אחריות למצבים אלה.
 5.  
 6. הגעה מאוחרת - במידה והנוסע מתכוון להגיע למלון לאחר השעה 18:00, יש להודיע על כך מראש בעת ביצוע ההזמנה (במידה ולא תימסר הודעה מראש, לא תשא סוכנות הנסיעות באחריות כלשהי במידה ולא ישמר חדר עבור הנוסע). כמו כן, הנוסע יכול להודיע מראש בעצמו למלון שפרטיו רשומים בתוכנית הטיול שקיבל מסוכנות הנסיעות. נוסע אשר סדרי נסיעתו השתבשו באופן שיגרום הגעה מאוחרת, יהיה אחראי להודיע ישירות למלון, תוך לקיחת שם העובד/ת בקבלה, להם נמסר לגבי הגעה מאוחרת.
 7.  
 8. שיבוץ החדרים - ההזמנות מתבצעות עבור חדר במלון. אין באפשרות סוכנות הנסיעות להבטיח מראש דרישת לקוח למיקום החדר, לא בקומה רלוונטית ולא בצד המבוקש ו/או קבלת דלת מקשרת. קבלת החדרים במלון היא ע"פ המצאי הקיים (RUN OF THE HOUSE). במספר בתי מלון, קיימים בנוסף לבניין המרכזי גם אגפים שונים, וילות ובונגלוס המהווים חלק בלתי נפרד מהמלון, אין סוכנות הנסיעות יכולה להבטיח שכל הנוסעים ישתכנו בבניין המרכזי. במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע, מתחייבת סוכנות הנסיעות להעביר את הבקשה לספק השירות, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הלקוח למילויה, אלא אם אושר לנוסע בכתב כי בקשתו תקוים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות לנוסע מפאת צרכיו הייחודיים, יפנה הנוסע את תשומת ליבה של הסוכנות לעניין, והסוכנות תבדוק עם ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשת הלקוח, ותודיע על תוצאות בדיקתה ללקוח טרם אישורה הסופי של ההזמנה.
 9.  
 10. מתקנים ושירותים בתשלום - שירותים נוספים הניתנים בבית המלון כגון סאונה, חדר כושר, טלוויזיה כולל סרטים בתשלום, שרות חדרים, חניה, שירותי אינטרנט ופקס, מגרשי טניס, שמשיות, מגבות בבריכת שחייה, מסאג' וכדומה, ניתנים בחלקם תמורת תשלום. יש לברר במלון בטרם השימוש במתקנים מסוימים, האם השימוש במתקנים אלה כרוך בתשלום. סוכנות הנסיעות לא תהייה אחראית לדרישות תשלום כאמור.
 11. כלכלה - כלכלה על בסיס BB -ארוחת בוקר קונטיננטאלית בלבד (אלא אם צוין אחרת בסעיף המחיר כולל). כלכלה על בסיס HB – פירושה ארוחת בוקר קונטיננטאלית וארוחה חמה נוספת (אלא אם צוין אחרת בסעיף המחיר כולל). כלכלה על בסיס FB- 3 ארוחות ביום (בוקר צהריים וערב). כלכלה על בסיס AI "הכול כלול"- כולל מנות ביניים ושתייה קלה. משתנה ממלון למלון. כלכלה על בסיס RO חדר בלבד, ללא ארוחות כלל.
 12.  
 13. מיזוג אויר – יובהר, כי אין מערכת מיזוג האוויר באחריות סוכנות הנסיעות. סוכנות הנסיעות לא תוכל לשאת באחריות כלשהי להפעלתה, גם אם צוין בתיאור המלון כי הוא מצויד במערכת מיזוג, אלא אם כן ידעה על כך מראש או היה עליה לדעת, או שדווחה על כך על ידי ספקי השירותים. באתרים שונים מופעלים המזגנים לשעות ספורות ביממה וזאת בהתאם לתקנות האנרגיה בכל מדינה.לעיתים הפעלת המיזוג הינה מרכזית ולא ניתנת לשליטה יחידנית בכל חדר.
 14.  
 15. העברות - העברת הנוסעים משדה התעופה למלון ובחזרה, בחבילות בהן קיים שירות העברות, מתבצעת באמצעות אוטובוס מאסף, ועל כן יתכן כי הנסיעה תתארך, עקב איסוף/הורדת נוסעים בבתי מלון שונים.
 16.  
 17. ביטול הזמנת בתי מלון בחו"ל - אם בזמן השהיה בחו"ל מתעורר הצורך בשינוי או ביטול הקשור להזמנה, יש לבטל ישירות עם ספק השירותים עימו נעשתה ההזמנה, על פי הפרטים המופיעים בתוכנית הטיול. היה והנוסע לא פעל על פי האמור, הנוסע יחויב במחיר שתחויב סוכנות הנסיעות, בנוסף לכך יחויב הנוסע בהוצאות טיפול.
 18.  
 19. דירוג בתי מלון - דירוג בתי המלון בעולם כפי שנמסר לנוסע, הוא בהתאם לדיווח של משרד התיירות המקומי ובהתאם לנהוג בכל מדינה ומשתנה בין מדינות. דרגת תיירות בסיסית- TC או C / דרגת תיירות טובה, 3 כוכבים או B או STC/ דרגה ראשונה-4 כוכבים או A אוFC / דה לוקס- 5 כוכבים או DLX VIEW SEA (פונה לים)- S.V / MOUNTAIN VIEW- M.W (פונה להר) / CLUB/ VILLAGE- כפר נופש.
 1.  
 2. ביטוח-  לתשומת ליבך, עליך לדאוג לביטוח מתאים, לפני היציאה לטיול, מקיף ונרחב לפי רצונך וצרכיך, לרבות פוליסת ביטוח אישי ומטען. לתשומת לבך, את הזמנת הביטוח יש לבצע לפני היציאה. מומלץ בנוסף גם לבטח את הכבודה שברשותך. מומלץ לנוסע לרכוש פוליסת ביטוח, בכל חברת ביטוח שימצא לנכון, ולבטח את עצמו ואת מטענו בגין כל הנזקים הישירים והעקיפים שעלולים להיגרם לו במהלך הטיול עקב תאונה ו/או אלימות, שוד, גניבה ואבידה של המטען ו/או המסמכים, כגון כרטיסי הטיסה,הדרכון וכו', שבלעדיהם הוא עלול להפסיד חלק מהטיול. אם הוא לא יעשה כן, תחול האחריות הבלעדית לתוצאות אי עשיית הביטוח כאמור עליו בלבד. סוכנות הנסיעות מייעצת לנוסע לבחור בביטוח הרחב ביותר, הכולל גם הוצאות רפואיות ואשפוז ונזקים עקיפים שעלולים להיגרם לנוסע במהלך הטיול עקב נסיבות שאינן בשליטתו ואינן בשליטת סוכנות הנסיעות.
 3.  
 4. דרכון - באחריות הנוסעים (כולל קטינים) - להצטייד בדרכון תקף ל-6 חודשים לפחות מיום היציאה מהארץ, באופן שיכסה את תקופת שהותם בחו"ל, באשרות כניסה (ויזות) מתאימות לכל מדינה אשר במסלול הנסיעה, וכן לציין בפני סוכנות הנסיעות אם ברשותם דרכון שאינו ישראלי. חובה על אזרח ישראלי, בין אם הוא נושא אזרחות אחת או יותר, להיכנס ולצאת מגבולות המדינה באמצעות דרכון ישראלי בלבד. הכניסה למדינות השונות הינה בהתאם לזהות הנכנס, ודין המדינה עשוי להשתנות מעת לעת. הטיפול בדרכון, אשרות וכיוצא בזה, הינו באחריות הנוסע בלבד, אלא אם מסר זאת לטיפול סוכנות הנסיעות. לידיעתך! במדינות שונות (כדוגמת ארה"ב, תאילנד וכד') תוקף האשרה אינו זהה לתקופת השהייה המותרת. על הנוסע לשים לב לתקופת השהייה המותרת. הדבר נקבע על ידי רשויות ההגירה רק בעת הכניסה למדינה הרלוונטית. השירות ניתן לבעלי דרכון רשמי רגיל בלבד. כל המחזיק תעודה מסוג אחר, כגון תעודת מעבר (LAISSEZ PASSER) ו/או כל מסמך אחר, חובה עליו לדווח על זאת מראש לסוכנות הנסיעות בטרם לקח על עצמו כל התחייבות הכרוכה בדמי ביטול.
 5.  
 6. החזרים - במקרה בו הנוסע יהיה זכאי להחזר כלשהו, יבוצע ההחזר לפי שער הדולר שבו חויב הנוסע. אין החזר בגין שירותים או חלקי שירותים שלא נוצלו בחו"ל, אלא אם הנוסע פעל בהתאם להנחיות ספקי השירותים המופיעות על גבי תוכנית הטיול. סוכנות הנסיעות תעביר את הבקשות השונות לספקים לצורך קבלת ההחזר.
 7.  
 8. טיסות - (עשויות להיות גם טיסות שכר) פרטיהן עשויים להשתנות לאחר ביצוע ההזמנה, לרבות מבחינת מועדים, מסלול ופרטי חב' התעופה. האחריות לעיכובים, שינויים וביטולים אובדן / עיכוב כבודה הינם, עפ"י כל דין, על חברת התעופה בהתאם לנסיבות. תשומת הלב מופנית לפרטי הטיסה שעודכנו בכרטיס הטיסה ולתנאים הכלליים בגב הכרטיס והם המחייבים את חב' התעופה/ ספקי השירותים. אנא, התקשר לחברת הטיסה יום לפני הטיסה, על מנת לוודא אם חלו שינויים בפרטי הטיסה והשאר פרטי התקשרות לצורך עדכונך בשינויים, ככל שימסרו לסוכנות הנסיעות ע"י חברת התעופה. הזמנות לארוחה כשרה ו/או צמחונית בטיסה הינן בגדר בקשה בלבד, וסוכנות הנסיעות אינה אחראית לאי אספקתה של ההזמנה, אלא רק להעברת ההזמנה לחברת התעופה, בהתאם לנהלים של חברת התעופה. האמור בסעיף זה אינו מונע מהנוסע כל תרופה בדין כנגד ספקי השירותים בגין השינוי, לרבות, במקרה שהדין מאפשר זאת, ביטול העסקה.
 9.  
 10. מחירים - ככל שיחול שינוי על פי דין בשיעור מיסי הנמל, היטלי הביטחון ו/או כל מס או היטל אחר החלים על הנוסע מיום ההזמנה ועד ליום אספקת השירותים ישולם ההפרש הנובע מהשינוי בגובה הרכיבים הללו לנוסע או לסוכנות הנסיעות, לפי העניין.
 11.  
 12. מניין הימים - במניין הימים לצורך הנסיעה מחושבים יום היציאה מישראל ויום החזרה אליה שניצולם חלקי בלבד. זמני היציאה והגעה מ\לישראל כפופים לשינוי בהתאם ללוחות הזמנים של חברות התעופה ובהתאם לדין.
 13.  
 14. ילדים - על הנוסע ליידע את סוכנות הנסיעות בדבר הגילאים של הילדים המצטרפים, וככל שקיימת הנחה בשל גילם, תידע סוכנות הנסיעות את הלקוח בכך.
 15.  
 16. חילוקי דעות - כל טענה ו/או חוסר נוחות ו/או חוסר שביעות רצון של הנוסע מסוכנות הנסיעות ו/או ספקי השירותים, צריכה להיות מובאת בפני סוכנות הנסיעות, תוך זמן סביר לאחר חזרת הנוסע ארצה, על מנת לאפשר ל סוכנות הנסיעות לברר את טענות הנוסע מול ספקי השירותים או לערוך בירור מול לוקח ההזמנה מטעמה בסוכנות הנסיעות.
 17.  
 18. השכרת רכב - באחריות הנוסע השוכר רכב, לעדכן אם גיל הנהג נמוך מגיל 25, כיוון שברוב המדינות יש תוספת תשלום לנהגים עד גיל 25, בגין ביטוח נהג צעיר. במדינות בהם ינהג הנוסע ברכב השכור במסגרת נסיעה זו, על השוכר (הרשום בשובר), להצטייד בכרטיס אשראי בינלאומי בתוקף על שמו ורישיון נהיגה ישראלי ביחד עם רישיון נהיגה בינלאומי, כשהם תקפים ופרטיהם זהים. באחריות הנוסע לקרוא את התנאים שמופיעים על גבי שובר השכרת הרכב. חברת השכרת הרכב אינה מתחייבת לספק רכב מדגם מסוים, אלא מקבוצת רכבים מסוימת בלבד.
 19. במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע, מתחייבת סוכנות הנסיעות להעביר את הבקשה לספק השירות, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הנוסע למילויה, אלא אם אושר לנוסע בכתב כי בקשתו תקוים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות לנוסע מפאת צרכיו הייחודיים, יציין זאת מפורשות הנוסע, ובהתאם תבדוק סוכנות הנסיעות עם ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשת הנוסע, ותודיע על תוצאות בדיקתה לנוסע טרם אישורה הסופי של ההזמנה.
 20.  
 21. שירותי חניה - סוכנות הנסיעות אינה אחראית לשום נזק ו/או אובדן שיגרמו לרכבים או לרכוש הנמצא בהם וכן לא תשא בתשלום או כל הוצאה הנובעת ו/או הקשורה למתן שירותי חניה ע"י ספקי השירותים.
 22.  
 23. קבלת תוכנית הטיול - על הנוסע לבדוק את תוכנית הטיול, וחומר הנסיעה הנלווה, מיד עם קבלתם מחברת הנסיעות, ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו (כרטיסי טיסה, שוברים לבתי המלון ולהעברות, שוברים להשכרת הרכב וכיו"ב), ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם תואמים את ההזמנה.
 24.  
 25. לפרטים נוספים לפני היציאה – יש לפנות לסוכנות הנסיעות, מספר ימים לפני הטיסה.
 26.  
 27. התייצבות לטיסות-  חברת התעופה דורשת להתייצב בדלפק הטיסה ביציאה או בחזרה, לפחות שלוש שעות לפני שעת הטיסה הנקובה בכרטיס, וזאת מטעמי ביטחון ועל מנת להשלים את סידורי היציאה. סוכנות הנסיעות לא תהייה אחראית לכל נזק שנגרם לנוסע כתוצאה מאיחור נוסע להתייצבות.
 28.  
 29. אשרור טיסת חזור  -על הנוסע לאשרר את טיסת החזור, 72 שעות לפני תאריך החזרה, בהתאם לפרטים המופיעים בכרטיס הטיסה. על הנוסע האחריות למסור מספר טלפון בחו"ל או אמצעי תקשורת אחר כגון דואר אלקטרוני, לקבלת הודעות לשינויים לסוכנות הנסיעות בטרם הנסיעה ו/או לחברת התעופה או ספק השירותים בחו"ל בזמן האשרור.
 30.  
 31. דמי שינוי - בכל מקרה של שינוי כלשהו בתוכנית הטיול (מועדים, יעד וכד') ביוזמת הנוסע, הנוסע עשוי להידרש לשלם דמי שינוי לספקי השירותים על פי תנאי ספקי השירותים. הנוסע ישא בכל שינוי בעלות מרכיבי הטיול לרבות מחירי כרטיסי הטיסה לפי הצורך.
 32.  
 33. דמי ביטול בעסקאות מכר מרחוק – ככל שתתבצע עסקת מכר מרחוק, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן בסעיף זה – החוק), יחולו הוראות החוק המפורטות להלן: סעיף 14ג(ו) לחוק:
23.1. "עסקת מכר מרחוק" - התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה;
23.2. "שיווק מרחוק" -פניה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלוויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימיליה, פרסום קטלוגים או מודעות, או באמצעי כיוצא באלה, במטרה להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים, אלא באחד האמצעים האמורים.
סעיף 14ג(ג) וסעיף 14ג(ד)(2) לחוק קובעים כי בעסקאות מכר מרחוק בתיירות ונופש רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עריכת העסקה, או מיום קבלת המסמך המכיל הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר כמפורט בחוק, אם מועד ביטול העסקה אינו חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
בסעיף זה "ימים שאינם ימי מנוחה" - ימי עבודה שהינם ימי חול, לא כולל שבת או חג, ויום שישי או ערב חג עד השעה 12:00.
סעיף 14ה(ב)(1) קובע את תוצאות ביטול העסקה בנסיבות האמורות- יחזיר העוסק לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה ולא יגבה מהצרכן סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיף 14ג ו- 14ה לחוק הגנת הצרכן.
 
 1. דמי ביטול בעסקאות שאינן מכר מרחוק - הנוסע רשאי לבטל את ההזמנה על פי התנאים הבאים:
 • ממועד החתימה על מסמך זה ועד ל-45 ימים לפני מועד הטיסה / יציאה לחו"ל, יישארו דמי הרישום כדמי ביטול מוסכמים בידי סוכנות הנסיעות.
 • 45 ימים ועד 31 ימים לפני מועד הטיסה / יציאה לחו"ל, ישולם כדמי ביטול מוסכמים 20% מעלות ההזמנה הכוללת.
 • 30 ימים ועד 16 ימים לפני מועד הטיסה / יציאה לחו"ל, ישולם כדמי ביטול מוסכמים 50% מעלות ההזמנה הכוללת.
 • 15 ימים ועד מועד הטיסה / יציאה לחו"ל, לא ייעשה כל החזר כספים, והנוסע ישלם את כלל עלות ההזמנה לסוכנות הנסיעות.
 1. אחריות – "איסט טראוול" מזמינה בעבורך את שירותי הנסיעות מאת ספקי השירותים השונים, בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנתך. "איסט טראוול"  מתחייבת לבצע את ההזמנה במיומנות, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש, ואולם לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות ושאינן בשליטת סוכנות הנסיעות, אם יחולו אצל ספקי השירותים, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה או שיבוש של ממש.
 2. אין באמור בהסכם זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן.